Редактори

Еврохолд България АД
бул. “Христофор Колумб” 43
Еврохолд Бизнес Център
София 1592

Издател
S Media

Главен редактор
Ани Младенова a.mladenova@s-media.bg

Арт директор
Ваня Грозева v.grozeva@s-media.bg

Редактор мода
Милена Георгиева m_georgieva@s-media.bg

Редактор козметика
Росица Димитрова r_dimitrova@s-media.bg

Редактори
Стойка Данкова s.dankova@s-media.bg
Теодора Лилян t.lilyan@s-media.bg

Редактор текстове
Мери Великова m.velikova@s-media.bg

Арт директор на S Media
Димо Димов d.dimov@s-media.bg

Фотографи
Петя Чолакова
Тони Тончев
Ивелин Солаков

Директор реклама
Магдалена Маринова m.marinova@s-media.bg

Реклама
Гергана Иванова g.ivanova@s-media.bg 0882 488 026
Елена Пешева e.pesheva@s-media.bg 0887 373 553
Павел Кършев p.karshev@s-media.bg 0884 561 190

Мениджър Маркетинг и комуникации
Зорница Петрова z.petrova@s-media.bg

Финанси
Десислава Калайджиева d.kalaydjieva@smediateam.com

Счетоводство
Деница Македонска d.makedonska@smediateam.com

Разпространение и абонамент
subscription@s-media.bg
Даниела Желязкова d.jeliazkova@s-media.bg

Glamour е издание по лиценз на Condé Nast International©. Българската редакция използва материали, снимки и илюстрации, предоставени ексклузивно от Condé Nast International©, както и авторски материали, всички права върху които са запазени. Никаква част от това издание не може да бъде копирана, възпроизвеждана и публикувана без изричното съгласие на издателя.

Glamour България, като част от издателската група S Media е член на FIPP Limited (www.fipp.com) Световната асоциация на издателите на списания и сайтове.