Редактори

Еврохолд България АД
бул. “Христофор Колумб” 43
Еврохолд Бизнес Център
София 1592

Издател
S Media

Главен редактор
Ани Младенова a.mladenova@s-media.bg

Арт директор
Ваня Грозева v.grozeva@s-media.bg

Дизайн
Михаил Нейков m.neykov@s-media.bg

Редактор козметика
Виктория Бенчева v.bencheva@s-media.bg

Арт директор на S Media
Димо Димов d.dimov@s-media.bg

Фотографи
Петя Чолакова
Тони Тончев
Ивелин Солаков

Реклама
Тереза Ангелова t.angelova@s-media.bg
Весела Мишева vesela@s-media.bg

Мениджър Маркетинг,събития и комуникации
Владислава Василева v.vasileva@s-media.bg

Финанси
Десислава Калайджиева d.kalaydjieva@smediateam.com

Разпространение и абонамент
subscription@s-media.bg

Glamour е издание по лиценз на Condé Nast International©. Българската редакция използва материали, снимки и илюстрации, предоставени ексклузивно от Condé Nast International©, както и авторски материали, всички права върху които са запазени. Никаква част от това издание не може да бъде копирана, възпроизвеждана и публикувана без изричното съгласие на издателя. Glamour България, като част от издателската група S Media е член на FIPP Limited (www.fipp.com) Световната асоциация на издателите на списания и сайтове.