..................................

13 месеца: новият календар

В мрежата потребителите обсъждат календарния план от 1902 г. В него месеците са 13, а дните еднакъв брой - по 28 на месец. Седмицата започва с почивен ден и завършва с такъв. Календарят изглежда удобен и ориентирането с него е много лесно: всяко 19-то число е четвъртък, а първо - неделя.

13 месеца: новият календар
1 от 1

Имаш мнение по темата? Слушаме те!

..................................